Gizlilik İlkeleri

Zorlu Holding A.Ş., hukuki haklarınızın korunabilmesi için en üst düzeyde özen göstermektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki bilgilendirmeyi okumanız ve değerlendirmeniz önerilmektedir.

Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, kişisel verilerinizi tamamen gizli tutacaktır ve üçüncü kişilere herhangi bir ticari amaçla kullandırmayacaktır. Elde edilen kişisel veriler, sadece Zorlu Holding veya grup şirketlerinin veritabanında saklanacaktır.

Bu internet sitesini kullanan ziyaretçilerin, dolaşımları sırasında paylaşacakları kişisel veriler, aşağıdaki kurallar kapsamında Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketlerince kullanılabilir:

 • İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek,
 • Satın aldığınız malları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek.

Zorlu Holding A.Ş., ziyaretçilere ait bilgileri, ancak aşağıdaki hallerde açıklamak/paylaşmak hakkına sahiptir:

 • Ziyaretçinin talep ettiği mal, hizmet veya servislerin sağlanabilmesi,
 • Mahkeme kararı, idari merci talepleri veya yasal prosedürler gereği.

Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez; bu nedenle, ilgili sitelerin gizlilik prosedürleri incelenmelidir.

Tüm ziyaretçiler, bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Burada paylaşılan bilgiler, Zorlu Holding’in tek taraflı inisiyatifi ile ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Kullanım Koşulları

Zorlu Holding A.Ş. internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar, sitenin tüm bölümleri için geçerli olan ve aşağıda yer alan koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar

 • Sitenin içeriği (tasarım, marka, logo ve ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler) yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka web sitelerine ya da belgelere eklenemez. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve patent hakları da dahil olmak üzere web sitesinde bulunan her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması yasaktır.
 •  Burada belirtilen şartların okunmamış veya okunmuş olup da bunlara uygun davranılmamış olması nedeni ile doğacak tüm zararlardan ziyaretçi sorumlu olup, Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketlerinin veya siteyi hazırlayan/tasarlayan/yöneten/çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk yüklenemez.
 • Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, bu siteye erişim, kullanım veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bilgisayar sistemine bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.
 • Sitede yer alan her türlü bilgi, istatistiki veri, şekil ve değer, genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Zorlu Holding tarafından garanti edilmez. Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkması muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, site yayınının kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait web sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Zorlu Holding A.Ş. veya grup şirketleri, bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir.
 • 18 yaşından küçüklerin veya kısıtlıların, yasal temsilcisinden izin almaksızın sitede gerçekleştirecekleri eylemlerden dolayı oluşacak muhtemel zararlar Zorlu Holding’e veya grup şirketlerine yüklenemez.
 • Site üzerinden yapılacak yorum veya sair kullanıcı paylaşımlarının 3. kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Zorlu Holding; yazılı bildirim yapıldığında ilgili hukuka aykırı içeriği yasal süresinde kaldırmak koşulu ile, oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Burada paylaşılan bilgiler Zorlu Holding’in tek taraflı inisiyatifi ile ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Zorlu Holding A.Ş. (“Holding”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

 • İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Holdingimiz ve Holding bünyesindeki şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesini temin için Holding içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Holdingimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Holdingimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Holdingimiz’in bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

 • Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Holdingimiz ve Holding bünyesindeki şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesini temin için Holding içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Holdingimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının ilgili temini, Holdingimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Holdingimiz’in bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Holdingimiz grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 • Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Holdingimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 • Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Holdingimiz’in Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Holdingimiz tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Holdingimiz’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Paylaş Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Linkedin'de Paylaş