GİZLİLİK

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesini temin için Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafındn sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ve bünyesindeki şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesini temin için Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının ilgili temini, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 114 Bayraktar Center, D Blok 1. Kat Daire No: 1-2 Balgat / ANKARA adresine kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KULLANIM KOŞULLARI

Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar, sitenin tüm bölümleri için geçerli olan ve aşağıda yer alan koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar

 • Sitenin içeriği (tasarım, marka, logo ve ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler) yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka web sitelerine ya da belgelere eklenemez. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve patent hakları da dahil olmak üzere web sitesinde bulunan her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması yasaktır.
 •  Burada belirtilen şartların okunmamış veya okunmuş olup da bunlara uygun davranılmamış olması nedeni ile doğacak tüm zararlardan ziyaretçi sorumlu olup, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya grup şirketlerinin veya siteyi hazırlayan/tasarlayan/yöneten/çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk yüklenemez.
 • Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya grup şirketleri, bu siteye erişim, kullanım veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bilgisayar sistemine bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.
 • Sitede yer alan her türlü bilgi, istatistiki veri, şekil ve değer, genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından garanti edilmez. Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya grup şirketleri, bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkması muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya grup şirketleri, site yayınının kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya grup şirketleri, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait web sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş veya grup şirketleri, bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir.
 • 18 yaşından küçüklerin veya kısıtlıların, yasal temsilcisinden izin almaksızın sitede gerçekleştirecekleri eylemlerden dolayı oluşacak muhtemel zararlar Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.veya grup şirketlerine yüklenemez.
 • Site üzerinden yapılacak yorum veya sair kullanıcı paylaşımlarının 3. kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yazılı bildirim yapıldığında ilgili hukuka aykırı içeriği yasal süresinde kaldırmak koşulu ile, oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Burada paylaşılan bilgiler Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek taraflı inisiyatifi ile ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Paylaş Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Linkedin'de Paylaş