SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Meta Nikel Kobalt olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz.

Meta Nikel Kobalt olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Biliyoruz ki, işimizi ve yaşamımızı devam ettirebilmek, dünyanın bize sunduğu kaynakların da devam edebilmesine bağlı. Bu nedenle, kurumsal sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde insana ve çevreye saygılı, topluma değer katarak üretme ilkemizi çalışma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik.

Temel yaklaşımımızı yaratıcı, üretken ve yenilikçi olma prensibi üzerine kurarken, bu iş modelini kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirme stratejisiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı, yatırımlarımızı ve çalışma ilkelerimizi, sosyal kalkınma ve çevresel sorumluluk anlayışımız ile birlikte bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz üretim ile katma değer yaratıp bölgenin kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak, çevre performansımızı sürekli geliştirmek için inovatif çözümler geliştiriyoruz.

Verimliğimiz arttırırken sera gazı salınımını, doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmaya odaklanıyoruz. Çevresel etkimizi değerlendirirken sadece kendi tesislerimizle sınırlı kalmayıp tüm paydaşlarımızı içine alan bir ekosistem oluşturma düşüncesi ile hareket ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarından üretime, üretimden lojistiğe kadar değer zincirinin tüm aşamalarında çevresel sorumluluğu en öncelikli konu olarak ele alıyoruz.

Çevreye Zarar Vermeyen Kapalı Sistem Üretim

Gördes'teki tesisimizde yepyeni bir madencilik anlayışının kalbi olmak üzere dünyadaki 25 otoklav kazanından birini kullanıyoruz. Bu kazan; içerisindeki yüksek basınçlı asitle liçleme yöntemi ile yüksek verim oranında, çevreye zarar vermeden, tamamen kapalı bir sistem ile çalışıyor.

Tamamen tehlikesiz atıklar için 25 milyon m3 atık depolama tesisine sahip olan Gördes'teki tesisimiz, 3.834 hektar ile kendi alanında verilen en büyük ÇED iznine sahip.

Çevresel sürdürülebilirlik hedefi ile 90 dönümlük bir ağaçlandırma sahasına 250.000 fidan diktiğimiz Gördes'te doğal yaşamın devamlılığı için DSİ ile birlikte yürüttüğümüz proje ile inşa edilen Çiçekli Göleti'nden tesisimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Atık depolama barajına beslemiş olduğumuz atık suyu tekrar üretime kazandırıp barajdan kullandığımız su miktarını azaltıyoruz. Yeni başlattığımız bir proje ile su kullanımına ihtiyaç duymayacak, var olan sıvıyı tekrar tekrar kullanabilecek bir sistemi devreye almayı hedefliyoruz.

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Politikamız

Topraktaki cevheri arama, çıkarma faaliyetleri ile başlayıp, çıkarılan cevheri işleyerek nikel ve kobalt içeren MHP üretimini gerçekleştiren Türkiye’nin ilk Nikel ve Kobalt işleme tesisi Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak; 

  • Paslanmaz çelik, otomotiv, havacılık ve savunma sanayi gibi geleneksel kullanım alanlarının yanı sıra, yeni nesil ürünlere yerli batarya hammaddesi üreterek ülkemizin,
  • İnovatif yaklaşımımızla nadir toprak elementlerine yönelerek, ürün çeşitliliğimizi artırarak sektörümüzün,
  • Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün kalitemizin sürekliliğini sağlayarak müşterilerimizin,
  • Grubumuzun desteği, sektör tecrübemiz, yetkin insan kaynağımız ile stratejik hedeflerimize ulaşarak paydaşlarımızın,
  • Ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları ve faaliyetlerimizi kapsayan yasal gereklilikleri yerine getirerek ilgili tarafların,
  • İş kazası ve meslek hastalığı oluşturacak riskleri yönetmeye yönelik önlemlerin alınması ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak kontrolümüz altındaki tüm çalışanlarımızın,
  • Doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek dünyamızın,
  • Atık enerji kullanımı, sera gazı salınımı ve atık azaltma projelerimiz ile kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlayarak bölge halkının,
  • Tüm bu taahhütlerimizi yerine getirmek için gerekli bilgi ve kaynakların varlığını sağlayarak kuruluşumuzun,

ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, çalışanlara/temsilcilerine danışarak ve katılımlarını sağlayarak, yönetim sistemleri performansını sürekli iyileştirerek,

gelecek nesillerin hayallerine hayat vermeyi taahhüt ederiz.

Müşteri İlişkileri Manifestosu için tıklayınız.

Paylaş Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Linkedin'de Paylaş