SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Meta Nikel Kobalt olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz.

Meta Nikel Kobalt olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Biliyoruz ki, işimizi ve yaşamımızı devam ettirebilmek, dünyanın bize sunduğu kaynakların da devam edebilmesine bağlı. Bu nedenle, kurumsal sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde insana ve çevreye saygılı, topluma değer katarak üretme ilkemizi çalışma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik.

Temel yaklaşımımızı yaratıcı, üretken ve yenilikçi olma prensibi üzerine kurarken, bu iş modelini kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirme stratejisiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı, yatırımlarımızı ve çalışma ilkelerimizi, sosyal kalkınma ve çevresel sorumluluk anlayışımız ile birlikte bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz üretim ile katma değer yaratıp bölgenin kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak, çevre performansımızı sürekli geliştirmek için inovatif çözümler geliştiriyoruz.

Verimliğimiz arttırırken sera gazı salınımını, doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmaya odaklanıyoruz. Çevresel etkimizi değerlendirirken sadece kendi tesislerimizle sınırlı kalmayıp tüm paydaşlarımızı içine alan bir ekosistem oluşturma düşüncesi ile hareket ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarından üretime, üretimden lojistiğe kadar değer zincirinin tüm aşamalarında çevresel sorumluluğu en öncelikli konu olarak ele alıyoruz.

Çevreye Zarar Vermeyen Kapalı Sistem Üretim

Gördes'teki tesisimizde yepyeni bir madencilik anlayışının kalbi olmak üzere dünyadaki 25 otoklav kazanından birini kullanıyoruz. Bu kazan; içerisindeki yüksek basınçlı asitle liçleme yöntemi ile yüksek verim oranında, çevreye zarar vermeden, tamamen kapalı bir sistem ile çalışıyor.

Tamamen tehlikesiz atıklar için 25 milyon m3 atık depolama tesisine sahip olan Gördes'teki tesisimiz, 3.834 hektar ile kendi alanında verilen en büyük ÇED iznine sahip.

Çevresel sürdürülebilirlik hedefi ile 90 dönümlük bir ağaçlandırma sahasına 250.000 fidan diktiğimiz Gördes'te doğal yaşamın devamlılığı için DSİ ile birlikte yürüttüğümüz proje ile inşa edilen Çiçekli Göleti'nden tesisimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Atık depolama barajına beslemiş olduğumuz atık suyu tekrar üretime kazandırıp barajdan kullandığımız su miktarını azaltıyoruz. Yeni başlattığımız bir proje ile su kullanımına ihtiyaç duymayacak, var olan sıvıyı tekrar tekrar kullanabilecek bir sistemi devreye almayı hedefliyoruz.

Çevre Politikamız

  • Tüm projelerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere uyum sağlıyorken aynı zamanda madencilik ve atıklarla ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından hazırlanan en iyi uygulamaları takip ediyoruz.
  • Yaptığımız yatırımın bulunduğumuz bölgenin kalkınmasına katkı sağlamasını hedeflerken aynı zamanda çevresel etkilerini de minimuma indirmeyi hedefliyor, bunun için en uygun üretim yöntemini seçiyor ve çevresel değerlerin korunabilmesi için sürekli geliştiriyoruz.
  • Kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini sağlıyoruz.
  • Uyguladığımız atık yönetim sistemleri ile hava, su, toprak, doğal yaşam, çalışanlar ve bölge insanının madencilik ve işletme faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiyoruz.
  • Tüm çalışmalarımızda doğal kaynakları ve türleri korumayı ilke ediniyoruz.
  • Çevresel verilerin ölçümü ve kontrolünde şeffaf ve açık bir iletişim yöntemini benimsiyor, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde hareket ediyoruz.
  • İnsan kaynağımızı, sunduğumuz eğitimlerle çevresel sorumluluklarımız hakkında sürekli güncelliyoruz.
  • Kurduğumuz güçlü paydaş ilişkisi ile; yaptığımız faaliyetler sırasında aldığımız çevresel önlemler hakkında bölge halkının bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz.
Paylaş Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Linkedin'de Paylaş